Liên hệ Chủ đầu tư Tân Hoàng Minh Giảng Võ

Liên hệ Chủ đầu tư chung cư Tân Hoàng Minh Giảng Võ


NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG (TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH)

Mobile0969 696 696 – 0968 686 686
Email: tanhoangminhgiangvo@gmail.com